Pinex 500 mg 20 brusetabletter

49,00 kr

Pinex brusetabletter 500 mg er et reseptfritt legemiddel til korttidsbehandling av milde til moderate smerter og feber. Les mer

Pinex brusetabletter inneholder virkestoffet paracetamol, og kan brukes ved lette til moderate kortvarige smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, lette muskel- og leddsmerter. Pinex virker i tillegg febernedsettende ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber skal lege kontaktes. Paracetamol er anbefalt av Statens legemiddelverk som førstevalg ved behandling av smerter, da det kan brukes av alle aldersgrupper, av gravide og i kombinasjon med andre legemidler. Brusetabletter løses opp i vann og drikkes. De virker raskt og er et godt alternativ til de som ikke liker svelge vanlige tabletter. Les pakningsvedlegget nøye før bruk her.

Hvordan bruke produktet
Anbefalt enkeltdose for voksne er 1-2 tabletter ( 500-1000 mg) inntil 3 ganger i døgnet. Det bør gå minst 4-5 timer mellom hver dosering. Brusetabletter: Oppløses i 1/2-1 glass vann og bør drikkes så snart. Bruk til barn under 1 år skal skje i samråd med lege.

Forsiktighetsregler
Bruk ikke Pinex ved leverbetennelse (hepatitt). Rådfør deg med legen eller oss på apoteket dersom : -du har eller har hatt lever- eller nyreproblemer. -du har et høyt alkoholinntak. – ved feber og smerter av ukjent årsak. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med legen.Høye doser eller langvarig bruk kan gi leverskade. Ved febertilstander hos barn, bør behandlingen være kortvarig. Ved langtidsbruk (> 3 mnd) av Pinex med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres og bør ikke behandles med økning av dosen. Langtidsbruk kan forårsake utvikling av nyreskade.

Gravide og ammende
Lang erfaring med bruk av Pinex under graviditet har ikke vist skadelige effekter. Paracetamol er førstevalget ved behov for smertestillende  eller febernedsettende for gravide. Går over i morsmelk, men virkning på barn som ammes er ikke sannsynlig. Rådfør deg med lege dersom du er usikker.

Virkestoff er 500 mg paracetamol. Hjelpestoffer er 300 mg sorbitol (E420), dokusatnatrium, natriumhydrogenkarbonat, natriumbenzoat (E211), vannfritt natriumkarbonat (E500), povidon, sakkarinnatrium (E954) og vannfri sitronsyre (E330). Smak: Frisk soda/farris.
name Pinex 500 mg 20 brusetabletter
Produktnr 169052
Leverandør

Teva Norway AS

EAN

Merke