Pinex 500 mg 20 tabletter

29,00 kr

Pinex tabletter er et reseptfritt legemiddel til korttidsbehandling av milde til moderate smerter og feber.

Les mer

Pinex inneholder virkestoffet paracetamol, og kan brukes ved lette til moderate kortvarige smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, lette muskel- og leddsmerter. Pinex virker i tillegg febernedsettende ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber skal lege kontaktes. Paracetamol er anbefalt av Statens legemiddelverk som førstevalg ved behandling av smerter, da det kan brukes av alle aldersgrupper, av gravide og i kombinasjon med andre legemidler. Tablettene er drasjerte og lette å svelge. Les pakningsvedlegget nøye før bruk her.

Hvordan bruke produktet
Barn: 15-25 kg (3-7 år) 1/2 tablett 3 ganger i døgnet. Barn: 25-40 kg (7-12 år) 1 tablett 3 ganger i døgnet.

Forsiktighetsregler
Bruk ikke Pinex ved leverbetennelse (hepatitt). Rådfør deg med legen eller oss på apoteket dersom : -du har eller har hatt lever- eller nyreproblemer. -du har et høyt alkoholinntak. – ved feber og smerter av ukjent årsak. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med legen.Høye doser eller langvarig bruk kan gi leverskade. Ved febertilstander hos barn, bør behandlingen være kortvarig. Ved langtidsbruk (> 3 mnd) av Pinex med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres og bør ikke behandles med økning av dosen. Langtidsbruk kan forårsake utvikling av nyreskade.

Gravide og Ammende
Lang erfaring med bruk av Pinex under graviditet har ikke vist skadelige effekter. Paracetamol (virkestoffet i Pinex) er førstevalget ved behov for smertestillende  eller febernedsettende for gravide. Går over i morsmelk, men virkning på barn som ammes er ikke sannsynlig. Rådfør deg med lege dersom du er usikker.

1 tablett inneholder 500 mg paracetamol. Andre innholdsstoffer er hydroksypropylcellulose (E463), pregelantinisert maisstivelse, ralkum (E553), magnesiumstearat (E470), polyvinylalkohol og macrogol.
namePinex 500 mg 20 tabletter
Varenummer526749
Leverandør

Teva Norway AS

EAN

Merke