Nurofen mikstur 40mg/ml jordbærsmak 100 ml

109,00 kr

Nurofen 40 mg/ml mikstur er et reseptfritt legemiddel for korttidsbehandling av smerte og feber hos barn fra 1 år. Suspensjon med jordbærsmak. Les mer

Tomt på lager

Produktnr: 462492 Kategorier: , , ,

Nurofen mikstur er et reseptfritt legemiddel som inneholder ibuprofen. Miksturen brukes til barn i alderen ett til tolv år til kortvarig symptomatisk behandling av milde til moderate smerter, samt kortvarig symptomatisk behandling av feber. Nurofen nedsetter feber hos barn i inntil åtte timer. Med god appelsinsmak som gjør miksturen lett for barnet å innta. Pakningen inneholder en doseringssprøyte som sikrer at barnet får riktig dose, samt gjør det enklere å få medisinen inn i munnen på barnet. Anbefales ikke til barn som er under ett år eller veier mindre enn ti kg. Les pakningsvedlegget før bruk her.

Hvordan bruke produktet
Doseres med vedlagt sprøyte etter barnets vekt: 10-15 kg (1-3 år): 2,5 ml (tilsvarer 100 mg ibuprofen) inntil 3 ganger i døgnet. 16-19 kg (4-5 år): 3,75 ml (tilsvarer 150 mg ibuprofen) inntil 3 ganger i døgnet. 20-29 kg (6-9 år): 5 ml (tilsvarer 200 mg ibuprofen) inntil 3 ganger i døgnet. 30-40 kg (10-12 år): 7,5 ml (tilsvarer 300 mg ibuprofen) (bruk sprøyten: 5 ml + 2,5 ml) inntil 3 ganger i døgnet. Anbefalt dose skal ikke overskrides. Dosene bør gis ca. hver 6.-8. time. For pasienter med følsom mage anbefales det at Nurofen tas sammen med et måltid. Dette legemidlet er kun beregnet til korttidsbruk. Kontakt lege etter 3 dager med feber eller 5 dager med smerte hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre.

Forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek dersom barnet ditt bruker, nylig har brukt eller kan komme til å bruke andre legemidler. Må ikke brukes ved allergi mot innholdstoffene, akutt magesmerte, magesår eller overfølsomhet mot NSAIDs, ved økt blødningstendens eller tung hjerte-, lever-, eller nyresykdom. Skal ikke brukes ved vannkopper. Rådfør alltid med lege hvis barnet har astma.

Gravide og Ammende
Bruk ikke dette legemidlet dersom du er i graviditetens 3 siste måneder. Unngå bruk av dette legemidlet i graviditetens 6 første måneder, med mindre legen råder deg til noe annet. Kun små mengder av ibuprofen og dets nedbrytningsprodukter går over i morsmelk. Nurofen kan brukes under amming dersom anbefalte doser brukes over kortest mulig tid, rådfør med lege. Nurofen tilhører en gruppe legemidler (NSAIDs) som kan påvirke fruktbarheten hos kvinner. Denne effekten går tilbake når bruken av legemidlet opphører. Anbefales ikke til barn som er under 1 år eller veier mindre enn 10 kg.

1 ml mikstur inneholder 40 mg ibuprofen. Andre innholdsstoffer er: sitronsyremonohydrat, natriumsitrat, natriumklorid, sakkarinnatrium, polysorbat 80, domifenbromid, flytende maltitol, glyserol, xantangummi, jordbærsmak (inneholder hvetestivelse) og renset vann.
name Nurofen mikstur 40mg/ml jordbærsmak 100 ml
Produktnr 462492
Leverandør

Bonaventura Sales As

Merke

EAN