Voltarol Forte gel 23,2mg/g 50 g

196,90 kr

Voltarol Forte Gel 23,2 mg/g er et reseptfritt legemiddel som virker smertestillende og betennelsesdempende og som reduserer hevelser. Brukes til lokal korttidsbehandling av milde til moderate smerter i forbindelse med forstuing eller forstrekking. Les mer

Voltarol Forte inneholder virkestoffet diklofenak som tilhører en gruppe legemidler som kalles ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs). Legemidlet brukes som smertestillende i tillegg til at det virker betennelsesdempende og reduserer hevelser ved smertefulle tilstander i muskler og ledd. Gelen skal smøres inn i huden og har egenskaper som gjør at den trenger gjennom huden. Den reduserer smerte raskt, forbedrer tilheling av leddskader og hjelper til med å gjenopprette normal funksjon.

Hvordan bruke produktet
Voksne over 18 år: Gelen smøres inn på det smertefulle området 2 ganger daglig (morgen og kveld). Mengden som trengs er avhengig av størrelsen på det smertefulle eller hovne området. 2 til 4 gram, en mengde tilsvarende størrelsen på et kirsebær til en valnøtt vil vanligvis være tilstrekkelig. Bruk ikke mer enn 8 gram per dag. Den gir smertelindring i inntil 12 timer. Gelen bør ikke brukes lengre enn 14 dager ved forstuing eller forstrekning, og ikke lengre enn 21 dager ved artrosesmerter, med mindre legen har anbefalt lengre behandlingstid. Les pakningsvedlegget før bruk her.

Forsiktighetsregler
Bruk ikke Voltarol dersom du er allergisk overfor diklofenak eller om du har hatt en allergisk reaksjon på medisiner brukt for å behandle smerter, feber eller betennelser, som ibuprofen eller acetylsalisylsyre (et blodfortynnende legemiddel), eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet. Rådfør deg med lege før behandling med Voltarol hvis du har leversvikt, nyresvikt, hjertesvikt eller magesår. Unngå direkte sollys (også solarium) på det behandlede området under selve behandlingstiden og 2 uker deretter, da huden kan bli lysømfintlig. Bruk ikke gelen på hudområder med eksem, utslett, kutt eller sår.

Gravide og Ammende
Voltarol skal ikke brukes i løpet av de siste 3 månedene av svangerskapet, da det kan skade fosteret og skape problemer under fødselen. Voltarol skal kun brukes i løpet av svangerskapets 6 første måneder etter anbefaling fra lege. Dosen skal da holdes så lav som mulig og behandlingsvarigheten være så kort som mulig. Ved amming, rådfør deg med helsepersonell før bruk.

1 gram Voltarol Forte 2,32 % inneholder 23,2 mg diklofenakdietylamin, tilsvarende 20 mg diklofenaknatrium. Hjelpestoffer: Propylenglykol (50 mg/g gel), Butylhydroksytoluen (0,2 mg/g gel).
name Voltarol Forte gel 23,2mg/g 50 g
EAN

Leverandør

Glaxosmithkline Cons.Healthc.

Merke