Aspirin 500 mg 20 tabletter

74,90 kr

Aspirin tabletter et reseptfritt legemiddel som virker smertestillende og febernedsettende. Les mer

Aspirin inneholder acetylsalisylsyre og kan brukes ved hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, muskel- og leddsmerter samt smerter forbundet med giktlidelser. Tablettene er drasjerte som gjør de lettere å svelge. Til bruk til voksne og barn over 12 år (som veier 40 kg eller mer). Les pakningsvedlegget nøye før bruk her.

Hvordan bruke produktet
Svelg tabletten med rikelig væske. Til voksne og barn over 16 år(50 kilo) er anbefalt dose 1-2 tabletter. Ved behov kan en ny dose tas etter minimum 4 timer. NB! Ikke ta mer enn 6 tabletter i døgnet. Til eldre over 65 år: Anbefalt dose er 1 tablett. Ved behov kan ny dose tas etter minimum 4 timer.NB! Ikke ta mer enn 4 tabletter i døgnet. Til barn 12-15 år (som veier 40-50 kg): Dosen avhenger av barnets vekt. Anbefalt dose 1 tablett. Ved behov kan ny dose tas etter minimun 4 timer. Ikke ta mer enn 6 tabletter i døgnet.

Forsiktighetsregler
Aspirin kan påvirke effekten av andre legemidler, og effekten av Aspirin kan bli påvirket dersom det tas samtidig med visse andre legemidler. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler (også reseptfrie legemidler) før du bruker Aspirin. Aspirin bør brukes med forsiktighet ved blant annet astma og tidligere magesår. Barn under 18 år som har feber skal ikke bruke Aspirin.

Gravide og Ammende
Rådfør med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer eller planlegger å bli gravid. Bruk ikke Aspirin hvis du er mer enn 6 måneder gravid.

Virkestoffet er Acetylsalisylsyre 500 mg, i tillegg inneholder produktet hjelpestoffer.
nameAspirin 500 mg 20 tabletter
Varenummer125232
Leverandør

Bayer Health Care

EAN