Diflucan 150 mg 1 kapsel

199,00 kr

Diflucan er et reseptfritt legemiddel til behandling av soppinfeksjon i underlivet (skjeden) hos kvinner. Behandlingen er enkel og består av kun én kapsel som svelges. Les mer
Varenummer: 164479 Kategori:

Diflucan kan brukes av kvinner mellom 18 og 50 år dersom behandling med krem/stikkpiller ikke er egnet eller ikke har effekt.  Det kan være ved menstruasjon, eller dersom man føler smerte ved innsettelse av vaginaltablett. Diagnosen må tidligere ha vært stilt av lege, slik at du kjenner igjen symptomene på soppinfeksjon. Dersom du ikke opplever merkbar effekt etter 3 dager, bør du oppsøke lege. Les pakningsvedlegget nøye før bruk her.

Hvordan bruke produktet
Kvinner 18-50 år: 1 kapsel tas som en engangsbehandling. Diflucan kan tas når som helst på døgnet, med eller uten mat. Kapselen skal svelges hel. Kontakt lege innen 3 dager etter behandling hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Kontakt lege dersom soppinfeksjonen kommer tilbake mer enn 2 ganger i løpet av en 6 måneders periode etter behandling.

Forsiktighetsregler
Bruk ikke Diflucan dersom du er allergisk overfor flukonazol eller andre legemidler du får til behandling av soppinfeksjoner, eller noen av de andre innholdstoffene i dette legemidlet. Fordi det kan være vanskelig å stille riktig diagnose selv, bør lege alltid kontaktes første gang du får en soppinfeksjon. Feilaktig bruk kan føre til utilstrekkelig effekt og risiko for at diagnostisering av alvorlige tilstander forsinkes. Snakk med legen din før du bruker Diflucan dersom du har lever- eller nyreproblemer, eller lider av en hjertesykdom (inkludert hjerterytmeproblemer). Diflucan kan påvirke effekten av andre legemidler. Dersom du bruker andre legemidler, bør du kontakte lege eller apotek før bruk av Diflucan.

Gravide og Ammende
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Du kan fortsette å amme etter å ha tatt én kapsel med Diflucan 150 mg. Ikke til bruk hos barn og ungdom under 18 år.rsom soppinfeksjonen kommer tilbake mer enn 2 ganger i løpet av en 6 måneders periode etter behandling. Les pakningsvedlegget før bruk.

Virkestoff: 150 mg flukonazol. Kapselinnhold: Laktosemonohydrat, maisstivelse, silika, vannfri kolloidal, magnesiumstearat, natriumlaurylsulfat. Sammensetning kapselskall (150 mg kapsel): Gelatin, titandioksid (E171), patentblått (E131). Trykksverte: Skjellakk (glasering), svart jernoksid, N-butyl alkohol, dehydrert alkohol, renset vann, propylenglykol, industriell rødsprit, isopropanol, ammoniakkløsning, konsentrert, kaliumhydroksid.
nameDiflucan 150 mg 1 kapsel
Varenummer164479
Leverandør

Pfizer Consumer Healthcare

EAN