Cetirizin 10 mg 30 tabletter

89,00 kr

Cetirizin er et reseptfritt legemiddel som brukes mot øye- og neseplager ved allergi, som for eksempel pollenallergi.

Les mer
Varenummer: 410187 Kategori:

Cetirizin inneholder virkestoffet cetirizinhydroklorid og virker ved å lindre symptomer i nesen og øynene på grunn av sesongbetont allergi eller helårsallergi. Til voksne og barn over 6 år. Les pakningsvedlegget nøye før bruk her.

Hvordan bruke produktet
Barn 6-12 år: 1/2 tablett to ganger daglig. Voksne og barn over 12 år: 1 tablett en gang daglig. Tas med et glass vann.

Forsiktighetsregler
Utvis forsiktighet ved svekket nyrefunksjon, vannlatingsproblemer, epilepsi eller dersom du har økt risiko for å få kramper. Som for andre allergimedisiner (antihistaminer) bør du unngå å drikke alkohol samtidig.

Gravide og Ammende
Rådfør deg med lege eller apotek før bruk dersom du planlegger å bli gravid, er gravid eller ammer.

1 tablett inneholder 10 milligram cetirizin. Andre innholdsstoffer er mikrokrystallinsk cellulose, laktosemonohydrat, magnesiumstearat, kolloidal vannfri sillika, hypromellose, laktosemonohydrat, makrogol 4000 og fargestoffet titandioksid (E 171).
nameCetirizin 10 mg 30 tabletter
Varenummer410187
Leverandør

Sandoz A/S

EAN