Zaditen øyedråper 0,25mg/ml endose

239,00 kr

Zaditen øyedråper er et reseptfritt legemiddel som brukes til behandling av symptomer på pollenallergi i øynene. Dette produktet kan kun kjøpes av personer over 18 år. Les mer

Tomt på lager

Produktnr: 551328 Kategori:

Zaditen inneholder virkestoffet ketotifen som er et antiallergisk middel og brukes til behandling av symptomer på pollenallergi i øynene. Symptomer på allergi kan være kløe, rennende øyne, røde og opphovnede øyne og/eller hovne øyelokk. Zaditen gir rask og langvarig lindring av øyeplagene.

Forsiktighetsregler

Bruk ikke Zaditen hvis du er allergisk overfor ketotifen eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette er spesielt viktig, hvis du bruker medisin mot depresjon eller allergi (f.eks. antihistaminer). Les pakningsvedlegget før bruk.

Gravide og Ammende

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Zaditen kan brukes ved amming.

Dosering og bruksområde

Voksne, eldre og barn over 3 år: 1 dråpe i hvert øye 2 ganger daglig (morgen og kveld). En endosebeholder inneholder tilstrekkelig mengde til behandling av begge øynene. Øyedråpene er konservert med benzalkoniumklorid, som kan misfarge myke kontaktlinser. Kontaktlinsene bør derfor tas ut mens du drypper øynene og først settes inn igjen etter ca. 15 minutter. Hvis du samtidig bruker andre øyedråper, bør det gå minst 5 minutter mellom behandlingene. Kast endosebeholderen etter bruk. Les pakningsvedlegget før bruk.

1 ml inneh.: Ketotifenfumarat 0,345 mg tilsv. ketotifen 0,25 mg, benzalkoniumklorid, glyserol, natriumhydroksid og vann til injeksjon.
name Zaditen øyedråper 0,25mg/ml endose
Produktnr 551328
EAN