Strefen Munnspray 8,75mg/dose

224,00 kr

Smertestillende halsspray er et reseseptfritt legemiddel til kortvarig symptomlindring ved sår hals hos voksne over 18 år. Les pakningsvedlegget før bruk.

Dette produktet kan kun kjøpes av personer over 18 år.

Les mer
Produktnr: 71859 Kategorier: ,

Smertestillende halsspray indisert til kortvarig symptomlindring ved sår hals hos voksne over 18 år. Administreres bak i svelget ved behov. Starter å virke umiddelbart, og varer i opptil 6 timer.

Forsiktighetsregler

Bruk ikke Strefen halsspray dersom du er allergisk overfor virkestoffet eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet, bruker acetylsalisylsyre eller andre betennelsesdempende og smertestillende legemidler, tidligere har hatt en allergisk reaksjon overfor acetylsalisylsyre eller overfor andre betennelsesdempende legemidler, har eller har hatt sår i magesekken eller tarmen eller har alvorlig hjerte-, nyre- eller leversykdom. Rådfør deg med lege før bruk av Strefen hvis du har høyt blodtrykk, hjertesvikt eller astma. Strefen kan påvirke eller påvirkes av andre legemidler. Rådfør deg derfor med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Les pakningsvedlegget før bruk.

Gravide og Ammende

Ta ikke dette legemidlet dersom du er gravid de siste 3 månedene av graviditeten. Dersom du er gravid de første 6 månedene av graviditeten, eller ammer, skal du rådføre deg med lege før du tar dette legemidlet. Strefen halsspray tilhører en legemiddelgruppe som kan nedsette fruktbarheten hos kvinner. Skal ikke gis til personer under 18 år.

Innholdsdeklarasjon

Betadeks Dinatriumfosfatdodekahydrat Sitronsyremonohydrat Metylparahydroksybenzoat (E 218) Propylparahydroksybenzoat (E 216) Natriumhydroksid Peppermyntesmak Kirsebærsmak N,2,3-trimetyl-2-isopropylbutanamid Sakkarinnatrium Hydroksypropylbetadeks Renset vann Kvalitativ sammensetning av peppermyntesmak: Smakstilsetninger Propylenglykol E 1520 Glyseryltriacetat (Triacetin) E 1518 Kvalitativ sammensetning av kirsebærsmak: Smakstilsetninger Propylenglykol E 1520 Vann

Dosering og bruksområde

Voksne ≥ 18 år: 3 sprayer (én dose) administreres bak i svelget hver 3.- 6. time ved behov. Høyst 15 sprayer (5 doser) per døgn. Behandlingen skal ikke vare i mer enn 3 dager. 18 års aldersgrense. Ved første gangs bruk skal pumpen aktiveres ved å vende munnstykket bort og spraye minst 4 ganger inntil det dannes en fin, jevn tåkesky. Pumpen er dermed primet og klar til bruk. Les pakningsvedlegg før bruk.