Sedix Tabletter 200 mg 28 stk

209,90 kr

Sedix er et tradisjonelt plantebasert legemiddel til bruk for å lindre uro (som f.eks nervøsitet,bekymring eller irritabilitet) og og for å lette innsovning. Dette produktet kan kun kjøpes av personer over 18 år. Les mer
Produktnr: 156375 Kategorier: ,

Sedix 200 mg er et tradisjonelt plantebasert legemiddel som inneholder ekstrakt av pasjonsblomst. Legemidlet brukes for å lindre milde symptomer på uro, som nervøsitet, bekymring eller irritabilitet, og for å lette innsovning. Bruksområdet for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på lang brukstradisjon. Les pakningsvedlegget nøye før bruk.

Hvordan bruke produktet:
Voksne og barn over 12 år: For lindring av mild uro: 1 til 2 tabletter morgen og kveld. Dosen kan økes i samsvar med legens eller apotekets anvisninger (maksimalt 8 tabletter per dag). For å lette innsovning: 1 til 2 tabletter om kvelden, 1/2 time før leggetid. Svelg tablettene med et stort glass vann. Kontakt lege eller kvalifisert helsepersonell hvis symptomene forverres, eller ikke bedrer seg etter 2 ukers bruk. Behandlingen bør ikke fortsette i mer enn 6 måneder i ett strekk.

Forsiktighetsregler
Bruk ikke Sedix dersom du er allergisk overfor pasjonsblomst eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler sammen med Sedix. Samtidig bruk av andre beroligende medisiner (for eksempel benzodiazepiner) anbefales ikke, med mindre dette er anbefalt av lege.

Gravide og Ammende
Siden det ikke finnes tilstrekkelig med data, anbefales ikke bruk av dette legemidlet under graviditet og amming. Dette legemidlet anbefales ikke for barn under 12 år.

Hver drasjerte tablett inneholder 200 mg ekstrakt (som tørrekstrakt) fra pasjonsblomst (Passiflora incarnata) (tilsvarer 700 – 1000 mg). Hjelpestoffer: Tablettkjerne: Mikrokrystallinsk cellulose, povidon, natriumstivelsesglykolat (type A), hydrogenert bomullsolje, kolloidal vannfri silika, trikalsiumfosfat. Drasjering: Polyvinylalkohol, titandioksid (E171), makrogol, talkum, jernoksid rød (E172). Hjelpestoffet som brukes i ekstraktet: maltodekstrin.
name Sedix Tabletter 200 mg 28 stk
Produktnr 156375
EAN

Leverandør

Sana Pharma Medical AS