Remifemin 2,5 mg 100 tabletter

499,00 kr

Remifemin 2,5 mg er et reseptfritt plantebasert legemiddel mot plager i overgangsalderen. Les mer

Remifemin inneholder tørret ekstrakt av rotstokk av klaseormedrue, til bruk mot plager i overgangsalderen som hetetokter og svetting. Inneholder ikke østrogen eller planteøstrogen. Velutprøvd og med klinisk dokumentert effekt. Effekten av Remifemin er ikke merkbar før etter to ukers behandling. Det er anbefalt å ta Remifemin i flere måneder, men rådfør deg med legen din dersom du ønsker å bruke Remifemin lenger enn seks måneder. Remifemin er et  plantebasert legemiddel med et bestemt bruksområde utelukkende basert på lang brukstradisjon. Les pakningsvedlegget nøye før bruk her.

Hvordan bruke produktet
1 tablett 2 ganger daglig (morgen og kveld), svelges hel med rikelig væske. Effekten av Remifemin er ikke merkbar før etter 2–4 ukers behandling. Effekten kan komme gradvis og oppleves individuelt.

Forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Remifemin. Bruk ikke Remifemin dersom du er allergisk overfor Cimicifugae racemosae rhizoma eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet. Ved eksisterende/tidligere leversykdom skal legemidlet kun brukes i samråd med lege. Ved tegn og symptomer på leverskade skal behandlingen avsluttes. Kontakt lege ved vaginalblødning eller nye/uklare symptomer. Skal ikke kombineres med østrogen uten etter samråd med lege. Pasienter som er behandlet eller undergår behandling for hormonavhengig kreft skal ikke bruke preparatet uten medisinsk tilsyn. Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon.

Gravide og Ammende
I fravær av tilstrekkelig data er bruk under graviditet og amming ikke anbefalt.

Hver tablett inneholder 2,5 mg ekstrakt (som tørrekstrakt) av rotstokk fra klaseormedrue (Cimicifuga racemosa). Hjelpestoffer: Cellulosepulver, laktosemonohydrat, potetstivelse, magnesiumstearat.
name Remifemin 2,5 mg 100 tabletter
Produktnr 487791
Leverandør

Sana Pharma Medical AS

EAN