Pinex mikstur 24mg/ml 60 ml

57,00 kr

Pinex mikstur 24 mg/ml er et reseptfritt legemiddel til korttidsbehandling av milde til moderate smerter og feber. Les mer

Pinex inneholder virkestoffet paracetamol. Pinex brukes ved kortvarige lette til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, lette muskel- og leddsmerter, f.eks. ved feber og forkjølelse. Brukes ved ubehag ved feber. Mikstur er svært egnet å gi til barn. Den er tilsatt smakstoffer som gjør den enklere å ta, samt at den virker noe raskere enn tabletter. Pinex mikstur smaker jordbær. Les pakningsvedlegget nøye før bruk her.

Hvordan bruke produktet
3-6 kg (0-4 måneder) 2 ml 3 ganger i døgnet 6-10 kg (4 måneder – 1 år) 5 ml 3 ganger i døgnet 10-14 kg (1-3 år) 8 ml 3 ganger i døgnet 14-20 kg (3-5 år) 10 ml 3 ganger i døgnet 20-25 kg (5-7 år) 15 ml 3 ganger i døgnet Anbefalt enkeltdose for voksne er 500-1000 mg inntil 3 ganger i døgnet. Det bør gå minst 4-5 timer mellom hver dosering.

Forsiktighetsregler
Bruk ikke Pinex ved leverbetennelse (hepatitt). Rådfør deg med legen eller oss på apoteket dersom : -du har eller har hatt lever- eller nyreproblemer. -du har et høyt alkoholinntak. – ved feber og smerter av ukjent årsak. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med legen.Høye doser eller langvarig bruk kan gi leverskade. Ved febertilstander hos barn, bør behandlingen være kortvarig. Ved langtidsbruk (> 3 mnd) av Pinex med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres og bør ikke behandles med økning av dosen. Langtidsbruk kan forårsake utvikling av nyreskade.

Gravide og Ammende
Lang erfaring med bruk av Pinex under graviditet har ikke vist skadelige effekter. Paracetamol (virkestoffet i Pinex) er førstevalget ved behov for smertestillende  eller febernedsettende for gravide. Går over i morsmelk, men virkning på barn som ammes er ikke sannsynlig. Rådfør deg med lege dersom du er usikker.

1 ml mikstur inneholder 24 mg paracetamol, sorbitol 70% (E 420), glyserol (E 422), povidon (E 1201), sakkarinnatrium (E 954), kaliumsorbat, natrium pyrosulfitt, sitronsyremonohydrat, natriumsitrat (E 331), jordbær aroma og renset vann.
name Pinex mikstur 24mg/ml 60 ml
Produktnr 51946
Leverandør

Teva Norway AS

EAN

Merke