Paracetduo tab 500/65mg

74,90 kr

Paracetduo® 500 mg / 65 mg tabletter er et reseptfritt legemiddel med koffein for oppkvikkende effekt og økt effekt av paracetamol. Lindrer hverdagsproblemer som hodepine, feber, menstruasjonssmerter og tannpine. Det kan også fungere mot lette muskel- og skjelettplager. Til voksne og barn over 15 år. Dette produktet kan kun kjøpes av personer over 18 år. Les mer

Paracetduo® brusetabletter inneholder en kombinasjon av paracetamol og koffein. Koffein kan for noen øke den smertestillende effekten av paracetamol og samtdidig ha en oppkvikkende effekt.

Bruksområder

For voksne og ungdom fra 15 år. Lindrer milde til moderate smerter som hodepine,  tannsmerter, lette muskel- og skjelettsmerter og menstruasjonssmerter. Virker febernedsettende.

Gravide og Ammende

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar Paracetduo 500 mg/65 mg dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Koffeinet i Paracetduo 500 mg/65 mg kan påvirke fosteret. Dette legemidlet bør derfor ikke brukes under graviditet. Går over i morsmelk, og koffein i morsmelk kan ha stimulerende effekt på barnet som ammes. Rådfør deg derfor med lege ved bruk av Paracetduo 500 mg/65 mg under amming. Paracetduo 500 mg/65 mg må ikke gis til barn under 15 år.

Forsiktighetsregler

Bruk ikke Paracetduo dersom du er allergisk overfor paracetamol, koffein eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet, lider av alvorlig leversykdom (hepatitt) eller har alvorlig leversvikt. Du må ikke ta Paracetduo sammen med andre legemidler som inneholder paracetamol. Rådfør deg med lege før bruk dersom du har leverskade/sykdom, nedsatt nyrefunksjon, alkoholproblemer eller lider av hemolytisk anemi eller nedsatt funksjon av enzymet glukose-6-fosfatdehydrogenase. Paracetduo kan påvirke eller påvirkes av andre legemidler. rådfør deg derfor med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Paracetduo inneholder en kilde til fenylalanin. Brusetabletten inneholder natrium som det bør det tas hensyn til hos pasienter som er på en kontrollert natriumdiett (saltfattig diett). Les pakningsvedlegget før bruk.

Velg riktig type Paracet

Paracet er tilgjengelig i mange forskjellige former, slik at du kan velge hvilken som er best for deg. Formuleringer som tabletter, miksturer, stikkpiller og oppløselige tabletter som løses opp i vann for å drikke er tilgjengelige i vårt sortiment.

Nyttige tips:

  • For rask innsettende effekt anbefaler vi miksturer eller brusetabletter da dette tas opp raskere.
  • Ved svelgeproblemer anbefaler vi Paracet mikstur eller brusetabletter, alternativt avlange tabletter som er filmdrasjert og enklere å svelge.
  • For spebarn og barn som ikke kan svelge tabletter anbefaler vi stikkpiller eller mikstur.
  • For behov for oppkvikkende effekt ved smerte eller feber anbefaler vi Paracetduo med koffein.
1 tablett inneholder 500 mg paracetamol og 65 mg koffein. Andre innholdsstoffer er pregelatinisert maisstivelse, povidon 25, krysskarmellosenatrium, granulert cellulose, mikrokrystallinsk kolloidal silika og magnesiumstearat.
name Paracetduo tab 500/65mg
Produktnr 540973
EAN