Panodil tabletter 500 mg 20 stk

44,00 kr

Panodil 500mg tabletter er et reseptfritt legemiddel til korttidsbehandling av smerte og feber. Til voksne og barn over 15 kg. Dette produktet kan kun kjøpes av personer over 18 år. Les mer

Panodil tabletter inneholder paracetamol og brukes ved kortvarige lette til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter og muskel- og leddsmerter f.eks. ved forkjølelse og feber samt ubehag ved feber. Ved høy feber må lege kontaktes.

Forsiktighetsregler

Bruk ikke Panodil dersom du er allergisk overfor paracetamol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet eller du har akutt leverbetennelse. Ikke bruk denne medisinen hvis du tar noen andre reseptbelagte eller reseptfrie legemidler som inneholder paracetamol. Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Panodil hvis du har nedsatt lever- og nyrefunksjon, e undervektig eller underernært eller regelmessig drikker alkohol. Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 3 dager. Panodil kan påvirke eller påvirks av effekten av andre legemidler. Rådfør deg derfor med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Les pakningsvedlegget før bruk.

Gravide og Ammende

Panodil kan brukes under graviditet. Du bør bruke lavest mulig dose for å redusere dine smerter og/eller din feber, og bruke den over kortest mulig tid. Kontakt lege hvis smertene og/eller feberen ikke reduseres, eller hvis du trenger å ta medisinen oftere. Går over i morsmelk, men virkning på barn som ammes er ikke sannsynlig.

Dosering og bruksområde

Voksne og barn over 15kg: 15-25 kg: 0,5 tablett á 500 mg 3 ganger i døgnet. 25-40 kg: 1 tablett á 500 mg 3 ganger i døgnet. Over 40 kg: 1-2 tabletter á 500 mg 3 ganger i døgnet. Det bør gå minimum 4 timer mellom hver dosering. Bruke alltid den laveste effektive dose for å lindre symptomene dine. Oppgitte doser skal ikke overstiges. Les pakningsvedlegget før bruk.

Paracetamol 500 mg. Hjelpestoffer: Maisstivelse, pregelatinisert stivelse, povidon, kaliumsorbat, talkum, stearinsyre, hypromellose og glyseroltriacetat.
name Panodil tabletter 500 mg 20 stk
Produktnr 83621
EAN