Oftagel øyegel 2,5mg/g

133,90 kr

Oftagel øyegel er et reseptfritt legemiddel som brukes som symptomatisk behandling av syndromet «tørre øyne». Dråpeflaske. Les mer
Produktnr: 404426 Kategori:

Øyegel i dråpeflaske som fungerer som den naturlige tårevæsken, det vil si smører og fukter øyet. Ved drypping fordeles Oftagel raskt over øyet, binder, fukter og holder tårefilmen stabil over en lengre tid. Det gjør at hver dråpe gir en behaglig effekt for øyet. Oftagel er velegnet som basisbehandling av tørre øyne. Les pakningsvedlegg før bruk.

Forsiktighetsregler

Ved fortsatt/forverring av symptomer bør pasienten vurderes av lege. Benzalkoniumklorid kan absorberes av og misfarge kontaktlinser. Vent 30 minutter etter drypping før en setter inn kontaktlinser. Benzalkoniumklorid har i sjeldne tilfeller ført til keratophatia punctata og/eller ulcererende keropati. Bilkjøring og betjening av maskiner: Uklart syn kan forekomme i noen minutter etter drypping, og pasienten bør vente til dette har gått over.

Innholdsdeklarasjon

1 ml inneh.: Karbomer 974P 2,5 mg, benzalkoniumklorid, sorbitol, lysinmonohydrat, natriumacetattrihydrat, polyvinylalkohol, vann til injeksjonsvæsker

Gravide og Ammende

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Dosering og bruksområde

1 dråpe i hvert øye som må behandles, opp til 4 ganger om dagen. Hvis du også bruker andre midler i øyet, må du vente minst 15 minutter mellom hvert middel, og du må alltid dryppe Oftagel til slutt. Etter drypping settes korken på og flasken oppbevares loddrett med dråpespissen nedover slik at det blir lettere å få ut dråper ved neste drypping. Les pakningsvedlegget før bruk.

name Oftagel øyegel 2,5mg/g
Produktnr 404426
Leverandør

Santen

EAN

Merke