Nycoplus Ferro-Retard jern depottabletter 100 mg

659,90 kr

Ved jernmangel og jernmangelanemi, og til forebygging av jernmangel Les mer
Produktnr: 125567 Kategori:

Nycoplus Ferro-Retard er et reseptfritt legemiddel til bruk ved jernmangel og jernmangelanemi. Brukes også forebyggende mot jernmangel til blodgivere og enkelte magesåropererte. Preparatet inneholder jern(II)sulfat og er formulert som en depottablett som løser ut jernet litt etter litt, slik at det tilføres blodet jevnt over lengre tid. Kroppen kan dermed nyttiggjøre seg jernet bedre, samtidig som risiko for bivirkninger som uvelhet og magesmerter blir mindre enn for vanlige jerntabletter. Kan brukes av voksne og barn over tolv år.

Forsiktighetsregler

Nycoplus Ferro-Retard inneholder laktose. Dersom du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet. Jern kan påvirke effekten av visse legemidler, og enkelte legemidler kan hemme opptaket av jern i kroppen. Dette kan i noen tilfeller unngås ved at legemidlene tas med 2-3 timers mellomrom. Dette gjelder blant annet syrenøytraliserende midler (antacida), tyroksin, et legemiddel mot lavt stoffskifte, visse typer antibiotika (tetrasykliner og kinoloner). På grunn av risikoen for sårdannelse i munnen og misfarging av tenner, skal tablettene ikke suges, tygges eller løses opp i munnen, men svelges hele med vann. Les pakningsvedlegget før bruk.

Gravide og Ammende

Nycoplus Ferro-Retard kan brukes under graviditet og ved amming. Bruk under graviditet og ved amming bør skje i samråd med lege. Nycoplus Ferro-Retard skal ikke brukes av barn under 12 år.

Innholdsdeklarasjon

Virkestoff er jern(II)sulfat 300 mg tilsvarende 100 mg Fe++. Hjelpestoffer er laktose, fumarsyre, glycerolester, magnesiumstearat (E 572), jernoksid (E 172), hydroksypropylmetylcellulose (E 464), metylcellulose (E 461), makrogol 6000, titandioksid (E 171), fast parafin.

Dosering og bruksområde

Voksne og barn over 12 år: 1 depottablett morgen og/eller kveld, eller etter legens anvisning. Depottablettene skal svelges hele med et halvt glass vann. Uten gelatin, gluten og sitrus. Les pakningsvedlegget før bruk.

name Nycoplus Ferro-Retard jern depottabletter 100 mg
Produktnr 125567
EAN