Norlevo 1,5 mg 1 tablett

284,90 kr

Norlevo er et reseptfritt nødprevensjonsmiddel som skal brukes så fort som mulig, helst innen 12 timer og ikke senere enn 72 timer (3 døgn) etter ubeskyttet samleie. Les mer
Produktnr: 34489 Kategori:

Norlevo inneholder virkestoffet levonorgestrel som brukes som en nødløsning for å forhindre graviditet. Behandlingen består av én tablett som skal tas så fort som mulig etter ubeskyttet samleie. Preparatet skal bare brukes i akutte situasjoner og skal ikke erstatte bruk av vanlige prevensjonsmidler. Produktet gir ikke samme beskyttelse som vanlige prevensjonsmidler, i alle situasjoner. Norlevo virker ved å hindre eggløsning. Det hindrer ikke et befruktet egg fra å feste seg til livmoren. Norlevo virker ikke hvis man allerede er gravid. Hvis man har ubeskyttet samleie etter å ha tatt Norlevo, vil det ikke forhindre graviditet. Les pakningsvedlegget før bruk her.

Hvordan bruke produktet
Den anbefalte dosen er 1 tablett. Tabletten skal tas så raskt som mulig, helst innen 12 timer og senest innen 72 timer (3 dager) etter du har hatt ubeskyttet samleie. Svelges hel. Tabletten virker bedre desto raskere du tar den etter det ubeskyttede samleiet. Bruk av preparatet flere ganger i samme menstruasjonssyklus anbefales ikke.

Forsiktighetsregler
Brukes kun i nødssituasjoner og erstatter ikke prevensjonsmiddel. Norlevo hindrer ikke graviditet i alle tilfeller. Ved tvil om graviditet (menstruasjon forsinket >5 dager eller unormal blødning på forventet menstruasjonstidspunkt) er det nødvendig å bekrefte manglende graviditet ved en graviditetstest. Produktet anbefales ikke dersom du har leverproblemer, har hatt svangerskap utenfor livmoren eller egglederbetennelse, dersom du har alvorlig sykdom i tynntarmen, som Crohns sykdom eller dersom du eller noen i din familie har kjente risikofaktorer for trombose (blodpropp). Noen legemidler kan forhindre at Norlevo virker effektivt. Kontakt derfor lege før bruk hvis du har brukt noen av følgende legemidlene i løpet av de siste fire ukene: epilepsilegemidler, legemidler til behandling av tuberkolose eller HIV, Johannesurt eller soppmiddelet griseofulvin.

Virkestoff: Ulipristal, ulipristalacetat. 1 tablett inneholder 30 milligram ulipristalacetat, laktose, povidon K30, krysskarmellosenatrium og magnesiumstearat.
name Norlevo 1,5 mg 1 tablett
Produktnr 34489
Leverandør

Midsona Norge As

EAN