Nicotinell depotplaster 21mg/24timer 7 stk

229,00 kr

Nicotinell Depotplaster 21mg/24T er et hjelpemiddel som brukes ved røykeavvenning for å motvirke abstinenssymptomene (røykesug). Til voksne over 18 år.

Dette produktet kan kun kjøpes av personer over 18 år.

Les mer
Produktnr: 12799 Kategori:

Nicotinell depotplaster inneholder nikotin som tas langsomt opp gjennom huden. Konsentrasjonen av nikotin i blodet er maksimal etter 8?10 timer. Hvert plaster skal sitte på i 24 timer for å gi en jevn tilførsel av nikotin. Dersom du vanligvis ikke lider av røykesug om morgenen, kan plasteret tas av ved sengetid. Ved gradvis å gå ned i styrke kan kroppens nikotinbehov reduseres, og kan til slutt bli borte. Styrke velges med utgangspunkt i tidligere røykevaner. De som røyker mer enn 20 sigaretter per dag anbefales å starte behandlingen med ett plaster Nicotinell depotplaster 21 mg/24 timer. For de som røyker mindre enn 20 sigaretter per dag er det passende å starte behandlingen med Nicotinell depotplaster 14 mg/24 timer. Nicotinell depotplaster 7 mg/24 timer benyttes ved dosereduksjon i slutten av behandlingen.

Forsiktighetsregler

Bruk ikke Nicotinell dersom du er allergisk mot nikotin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet. Rådfør deg med lege før du bruker Nicotinell dersom duhar eller har hatt alvorlig hjerte- eller karsykdom, magesår, sukkersyke eller nedsatt lever- eller nyrefunksjon. Dette gjelder også ved kroniske hudsykdommer. Les pakningsvedlegget før bruk.

Gravide og Ammende

Bruk ikke Nicotinell under graviditet og amming. Plasteret inneholder nikotin, også etter bruk, og må oppbevares utilgjengelig for barn. Erfaringer mangler for bruk av preparatet til personer under 18 år.

Innholdsdeklarasjon

Virkestoff: Nikotin 52,5 mg (30cm2 avgir ca. 21 mg/24 timer). Hjelpestoffer: Matrikslag 3: Durotak 280-2516, Kopolymer av akrylatester og vinylacetat, 42% etylacetat, 3% etanol/denaturert

Dosering og bruksområde

Voksne over 18 år: Dosen er ett plaster én gang daglig. Plasteret skal sitte på hele døgnet eller i den tiden du er våken. Bruk av plasteret døgnet rundt er nødvendig dersom du kjenner røyksug allerede om morgenen. Ved tilfredsstillende effekt etter 3‑4 ukers behandling skal du bytte til nærmeste lavere styrke. Deretter senkes dosen ytterligere et trinn til laveste styrke eller du fortsetter med laveste styrke i ytterligere 3‑4 uker. Behandling med Nicotinell depotplaster bør ikke pågå i mer enn 3 måneder. Les pakningsvedlegget før bruk.

name Nicotinell depotplaster 21mg/24timer 7 stk
Produktnr 12799
EAN