Nicorette munnspray 1mg/dose frukt 1 stk

249,00 kr

Hjelpemiddel mot nikotinabstinens ved røykeavvenning. Les mer
Produktnr: 412054 Kategori:

Nicorette munnspray har rask effekt og begynner å lindre røykesuget etter kun 30 sekunder (ved 2 spray pr. gang). Ved å takle røykesuget så fort som mulig, kan du raskt gjenvinne kontroll og føle deg mer trygg på at du vil lykkes i forsøket på å slutte. Munnspray-flasken er lett å ha med i lommen eller vesken slik at du alltid er forberedt hvis suget etter en røyk skulle oppstå.

Forsiktighetsregler

Bruk ikke nikotin dersom du er allergisk overfor nikotin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet eller du ikke røyker. Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker nikotin ved hjertekarsykdom, magesår, diabetes, sykdom i nyre eller lever. Les nøye på pakningen og i pakningsvedlegget før bruk.

Gravide og Ammende

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Innholdsdeklarasjon

Virkestoff: nikotin. Hjelpestoff: etanol (mindre enn 100 mg etanol/spray), propylenglykol, vannfri Trometamol, Poloksamer 407, glyserol, natriumhydrogenkarbonat, levomentol, smak av røde bær, smaksemne med kjølende effekt, sukralose, acesulfamkalium, saltsyre (for pH-justering), renset vann.

Dosering og bruksområde

Du bør stoppe helt å røyke når du benytter Nicorette munnspray. Voksne over 18 år: Ta 1-2 doser (spray) når du normalt ville røykt en sigarett eller når røykesug oppstår. Ta først 1 dose. Om røykesuget ikke går over i løpet et par minutter kan ny dose tas. Dersom 2 doser er nødvendig fortsetter man med 2 doser ved hvert doseringstilfelle. Normalt bør du ta Nicorette i 3 måneder, men ikke lengre enn 6 måneder. Se anbefalt nedtrapping i pakningsvedlegget.