Nicorette depotplaster 15mg/16timer 7stk

199,00 kr

Nicorette depotplaster 15mg/16T er et reseptpliktig legemiddelsom brukes som til hjelp ved røykeavvenning. Til voksne over 18 år. Les mer
Produktnr: 27112 Kategori:

Nicorette inneholder niktoin som frigjøres langsomt og tas opp gjennom huden. Plasteret skal sitte på i 16 timer, noe som er en tidsmessig etterlikning av nikotintilførsel ved røyking. Effekten av Nicorette depotplaster kommer ikke så raskt som ved røyking, og du kan derfor ikke forvente deg like rask stimulans. Ved høy nikotinavhengighet (hvis du røyker mer enn ca. 20 sigaretter/dag) anbefales det å starte med Nicorette depoplaster 25 mg/16 timers plaster. Ved lav nikotinavhengighet (hvis du røyker færre enn ca. 20 sigaretter/dag) anbefales det å starte med 15 mg/16 timers plaster. Trappes ned etter bruksanvisning.

Forsiktighetsregler

Bruk ikke Nicorette dersom du er allergisk overfor nikotin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet eller du ikke røyker. Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Nicorette dersom du nylig har hatt hjerteinfarkt eller slag, brystsmerter (ustabil angina) eller hvilende angina, hjertesykdom som påvirker hjertefrekvensen eller rytmen, høyt blodtrykk som ikke er kontrollert med medisiner, hatt allergiske reaksjoner som inkluderer hovne lepper, ansikt og hals (angioødem) eller kløende hudutslett (urtikaria), moderat eller alvorlig leversykdom, alvorlig nyresykdom, magesår, betennelse i spiserøret, kronisk hudsykdom, diabetes, overaktivitet i skjoldbruskkjertelen eller svulst i binyrene (feokromocytom). Les pakningsvedlegget før bruk.

Gravide og Ammende

Bruk ikke Nicotinell under graviditet og amming. Plasteret inneholder nikotin, også etter bruk, og må oppbevares utilgjengelig for barn. Nicorette depotplaster skal ikke brukes av barn og ungdom under 18 år uten anbefaling av helsepersonell. Plasteret inneholder nikotin også etter bruk og må oppbevares utenfor barns rekkevidde.

Innholdsdeklarasjon

23,62 mg nikotin (13,5 cm2). Triglyserider av middels kjedelengde, Butylert metakrylatkopolymer, basisk, Polyetylentereftalat(PET)-film. Akrylatmatriks: Akrylbindende oppløsning, Kaliumhydroksid, Krysskarmellosenatrium, Aluminiumacetylacetonat. Beskyttelsesfilm: Polyetylentereftalat (PET)-film (aluminiumbelagt på én side og silikonisert på begge sidene)

Dosering og bruksområde

Voksne over 18 år: Du kan bruke Nicorette depotplaster enten alene eller sammen med enten Nicorette 2 mg tyggegummi, Nicorette 2 mg sugetablett, Nicorette 1 mg/dose munnspray eller Nicorette 10 mg inhalator. Ett plaster settes på om morgenen og tas av ved sengetid. Dosering og nedtrapping etter pakningsvedlegg. Les pakningsvedlegget før bruk.

name Nicorette depotplaster 15mg/16timer 7stk
Produktnr 27112
EAN