Nasonex nesespray 50 mcg/dose 60 doser

249,00 kr

Nasonex nesespray er et reseptfritt legemiddel til behandling av allergiske plager i nesen. For voksne over 18 år. Dette produktet kan kun kjøpes av personer over 18 år. Les mer
Produktnr: 52992 Kategori:

Nasonex nesespray inneholder mometasonfuroat, et kortikosteroid som virker ved å dempe betennelser og allergiske reaksjoner. Nasonex brukes til behandling av symptomer ved allergiske plager i nesen (allergisk rhinitt). Slike plager kan være nysing, kløe og tett, rennende nese. Nasonex reduserer opphovning og irritasjon i nesen og reduserer dermed nysing, kløe og tett og/eller rennende nese.

Forsiktighetsregler

Bruk ikke Nasonex dersom du er allergisk overfor virkestoffet eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet, du nylig har operert eller skadet nesen eller du har en ubehandlet infeksjon i nesen (f.eks. herpes). Infeksjonen kan forverres dersom du bruker Nasonex. Vent til infeksjonen er over før du bruker Nasonex nesespray. Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Nasonex dersom du har eller har hatt tuberkulose, du har en eller annen infeksjon, du tar andre kortikosteroider, enten via munnen eller som injeksjon, eller dersom du har cystisk fibrose. Les pakningsvedlegget før bruk.

Gravide og Ammende

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Nasonex skal ikke brukes av barn og ungdom under 18 år uten samråd med lege.

Dosering og bruksområde

Voksne over 18 år: 2 spray i hvert nesebor 1 gang daglig. Når plagene er under kontroll, kan dosen reduseres til 1 spray i hvert nesebor 1 gang daglig. Nasonex skal ikke brukes sammenhengende i mer enn tre måneder uten samråd med lege. Husk å riste flasken før bruk. Les pakningsvedlegget før bruk.

Mometasonfuroatmonohydrat tilsv. mometasonfuroat 50g, mikrokrystallinsk cellulose, karmellosenatrium, glyserol, natriumsitrat (E 331), sitronsyremonohydrat, polysorbat 80, benzalkoniumklorid og renset vann.
name Nasonex nesespray 50 mcg/dose 60 doser
Produktnr 52992
EAN