Nasacort nesespray 55mcg/dose

183,90 kr

Nasacort nesespray er et reseptfritt legemiddel som brukes for symptomlindring ved sesongrelaterte allergiplager i nesen. Dette produktet kan kun kjøpes av personer over 18 år. Les mer
Produktnr: 389040 Kategori:

Nasacort inneholder triamcinolonacetonid, et legemiddel i gruppen kortikosteroider, som virker ved å dempe betennelser og allergiske reaksjoner og brukes til behandling av symptomer ved sesongbetonte allergiske plager i nesen (allergisk rhinitt). Slike plager kan være nysing, kløe og tett, rennende nese. Nesesprayen virker bare hvis det tas regelmessig og hjelper ikke nødvendigvis mot symptomene med en gang. Hos noen hjelper den i løpet av første dag med behandling, hos andre kan det ta tre til fire dager før symptomene dempes.

Forsiktighetsregler

Bruk ikke Nasacort dersom du er allergisk overfor triamcinolonacetonid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet. Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Nasacort dersom du har en ubehandlet infeksjon i nese eller hals, du nylig har hatt en neseoperasjon eller har hatt en skade eller sår i nesen, du blir overført fra steroidinjeksjoner eller tabletter til Nasacort spray, du har hatt glaukom (grønn stær) eller katarakt (grå stær). Konserveringsmiddelet (benzalkoniumklorid) kan føre til at slimhinnene i nesen hovner opp, spesielt ved langtidsbruk. Ved mistanke om slik reaksjon bør et legemiddel til bruk i nesen uten konserveringsmidler velges eller en annen legemiddelform velges. Dersom du får en soppinfeksjon mens du bruker Nasacort skal du slutte å bruke sprayen til infeksjonen har blitt behandlet. Les pakningsvedlegget før bruk.

Gravide og Ammende

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Til barn og ungdom under 18 år kun i samråd med lege.

Dosering og bruksområde

Voksne over 18 år: 2 spraydoser i hvert nesebor 1 gang daglig. Dosen kan reduseres til 1 spraydose i hvert nesebor 1 gang daglig når plagene er under kontroll. Husk å riste flaksen før bruk. Les pakningsvedlegget før bruk.

1 dose(1 spray) inneholder 55µg(mikrogram) triamcinolonacetonid. Andre innholdsstoffer er mikrokrystallinsk cellulose, karmellosenatrium, polysorbat 80, vannfri glukose, benzalkonklorid 15 mcg/dose, dinatriumedeteat 50 mcg/dose, renset vann og saltsyre/natriumhydroksid.
name Nasacort nesespray 55mcg/dose
Produktnr 389040
EAN