Naproxen Mylan 250 mg 20 tabletter

59,00 kr

Naproxen tabletter er et reseptfritt legemiddel til korttidsbehandling av smerter ved menstruasjon. Les mer

Naproxen er et reseptfritt legemiddel til kortvarig behandling av menstruasjonssmerter. Naproxen inneholder naproksen, som har en smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Effekten skyldes at dannelsen av smertefremkallende stoffer (prostaglandiner) hemmes. Den febernedsettende effekten skyldes påvirkning av varmeregulerende senter i hjernen. Les pakningsvedlegget nøye før bruk her.

Hvordan bruke produktet
Kan brukes av voksne og barn over 12 år. 1-2 tabletter á 250 mg ved begynnende menstruasjonssmerter. Deretter 1 tablett (250 mg) ved behov. Maksimalt 3 tabletter (750 mg) i døgnet. Til andre typer smerter enn menstruasjon, etter avtale med lege.

Forsiktighetsregler
Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler eller naturmidler. Samtidig bruk av andre smertestillende legemidler med betennelsesdempende effekt (NSAIDs) bør unngås, også reseptfrie NSAIDs. Skal ikke brukes av personer som har eller har hatt magesår, er overfølsomme for naproksen, har alvorlig hjertesvikt og/ eller nyresvikt eller dersom andre smertestillende eller betennelsesdempende midler har forårsaket astma, elveblest eller nesetetthet. Ved langvarig feber eller smerte bør lege kontaktes.

Gravide og Ammende
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Naproxen kan gjøre det vanskeligere å bli gravid. Fortell legen din om du planlegger å bli gravid eller om du har vanskeligheter med å bli det. Bruk ikke Naproxen dersom du er kommet lenger enn 6. måned av graviditeten. Går over i morsmelk, men det er lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes. Spør likevel legen før du bruker Naproxen ved amming. Barn bør kun bruke legemidlet etter avtale med lege.

Naproxen 250mg, Laktose, maisstivelse, povidon, natriumstivelseglykolat, talkum, magnesiumstearat og polysorbat 80.
nameNaproxen Mylan 250 mg 20 tabletter
Varenummer150961
Leverandør

Mylan

EAN