Naproxen Evolan 250 mg 20 tabletter

59,00 kr

Naproxen Evolan er et reseptfritt legemiddel ved milde til moderate smerter. Les mer
Varenummer: 576115 Kategorier: , ,

Naproxen Evolan 250 mg tabletter er et reseptfritt legemiddel som inneholder naproksen. Brukes ved kortvarige, milde til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter og muskel- og leddsmerter hos voksne og barn over 40 kg (12 år). Legemiddelet har lang virketid. Les pakningsvedlegget nøye før bruk her.

Hvordan bruke produktet
Voksne og barn over 12 år (> 40 kg): 1-2 tabletter ved begynnende smerter, deretter 1 tablett ved behov. Maksimalt tre tabletter i døgnet.

Forsiktighetsregler
Effekten av behandlingen kan påvirkes hvis legemidlet tas sammen med visse andre legemidler. Rådfør deg med lege dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler (også reseptfrie legemidler) før du bruker Naproxen.

Virkestoffet er naproksen. Hver tablett inneholder 250 mg. Hjelpestoff er laktosemonohydrat.
nameNaproxen Evolan 250 mg 20 tabletter
Varenummer576115
EAN

Leverandør

Evolan Pharma Ab

Merke