Lunixen 28 tabletter

214,90 kr

Lunixen 500 mg tabletter er et reseptfritt plantebasert legemiddel. For lindring av mild uro og søvnforstyrrelser. Bygger opp søvnkvaliteten og regulerer søvnlengden. Ingen avhengighet påvist. Les mer
Produktnr: 553096 Kategorier: ,

Lunixen 500 mg tabletter inneholder tørket ekstrakt av valerianarot. For å lindre milde symptomer på uro, eller for å bedre søvnrytmen gjennom hele natten.Legemidlet har klinisk dokumentert effekt på søvnproblemer, som urolig søvn eller for tidlige oppvåkninger. Daglig bruk over tid anbefales for at behandlingen skal kunne bidra til å endre søvnmønsteret og bedre søvnkvaliteten. Det kan ta 2-4 uker før optimal behandlingseffekt oppnås.Ingen avhengighet påvist. For voksne og barn over 12 år.

Hvordan bruke produktet
For lindring av mild uro: 1 tabletter opptil 3 ganger daglig.For lindring av søvnforstyrrelser: 1 tablett en halv til en time før leggetid med en tidligere dose i løpet av kvelden om nødvendig.Maksimal daglig dose: 4 tabletter.

Forsiktighetsregler
Barn under 12 år anbefales ikke å bruke dette, grunnet manglende data og sikkerhet og effektivitet. Kontakt lege eller kvalifisert helsepersonell hvis symptomene forverres ved bruk av dette legemiddel.

Gravide og Ammende
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Hver drasjerte tablett inneholder 500 mg ekstrakt (som tørrekstrakt) fra Valeriana officinalis L. (valerianarot), radix (tilsvarer 2 g - 3 g valerianarot). Ekstraksjonsløsemiddel: Etanol 60 % (V/V).Tablettkjerne: Cellulose, mikrokrystallinsk, kalsiumhydrogenfosfat, vannfritt Pregelatinisert stivelse, Vannfri kolloidal silika, magnesiumstearat. Filmdrasjering: Polyvinylalkohol, Titandioksid (E171), Makrogol, Talkum, Indigokarmin (E132), Rød jernoksid (E172), Svart jernoksid (E172)
name Lunixen 28 tabletter
Produktnr 553096
EAN

Leverandør

Sana Pharma Medical AS