Loperamid Mylan 2 mg 16 kapsler

149,90 kr

Loperamid kapsler er et reseptfritt legemiddel som brukes ved korttidsbehandling av akutt diaré. Les mer
Produktnr: 11692 Kategori:

Loperamid Mylan er et reseptfritt legemiddel som inneholder virkestoffet loperamid. Tablettene brukes til korttidsbehandling av akutt diaré hos voksne og barn over tolv år. Loperamid gjør avføringen fastere og reduserer antall nødvendige toalettbesøk. Behandlingen starter med to kapsler. Vent to til tre timer før neste dose. Deretter individuell dosering, for eksempel én kapsel etter hver løs avføring. Maksimal dose per døgn bør ikke overstige åtte kapsler. Hvis du fortsatt har diaré etter to døgn må du kontakte lege. Les pakningsvedlegget nøye før bruk her.

Hvordan bruke produktet
Behandlingen starter med 2 kapsler. Vent 2‑3 timer før neste dose, deretter individuell dosering med 1 kapsel etter hver løs avføring. Maksimal dose pr. døgn bør ikke overstige 8 kapsler. Skal ikke brukes ved samtidig høy feber (over 39ºC) eller blod i avføringen – da må lege kontaktes.

Forsiktighetsregler
Loperamid kapsler skal ikke brukes ved høy feber/blod i avføringen eller ved betennelse i tykktarmen (eks. ulcerøs colitt). Dersom diarén ikke gir seg i løpet av 2 døgn bør lege kontaktes. Hvis tegn til forstoppelse bør behandlingen avbrytes. Ved diaré tapes væske fra kroppen. Du bør erstatte væsketapet ved å drikke mye. Dette er spesielt viktig for barn.

Gravide og Ammende
Det er begrenset erfaring med bruk av Loperamid under graviditet. Loperamidhydroklorid går over i morsmelk i små mengder. Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Loperamid bør ikke brukes av barn under 12 år.

Virkestoffet er loperamid. Kapselen inneholder hjelpestoffene laktose, maisstivelse, magnesiumstearat, gelatin, kinolingult (fargestoff E 104), indigotin (fargestoff E 132), erytrosin (fargestoff E 127), jernoksider (fargestoff E 172) og titandioksid (fargestoff E 171).
name Loperamid Mylan 2 mg 16 kapsler
Produktnr 11692
EAN

Leverandør

Mylan