Laxabon pulv til mikst

189,00 kr

Laxabon brukes til tarmtømming hos voksne før kirurgi, tykktarmsundersøkelse (koloskopi) eller røntgenundersøkelser.  Les mer
Produktnr: 380410 Kategori:

Laxabon er et reseptfritt legemiddel og brukes til tarmtømming hos voksne før kirurgi, tykktarmsundersøkelse (koloskopi) eller røntgenundersøkelser. Laxabon oppløst i vann virker ved å gi en diaré som rengjør tarmen raskt, vanligvis innen 4 timer.

Forsiktighetsregler

Laxabon skal ikke brukes ved allergi/overfølsomhet overfor Makrogol (polyetylenglykol) eller et av de andre innholdsstoffene, passasjehindring i mage/tarmkanalen (obstruksjon), hull i bukhulen, unormal langsom tømming av magesekken, forstørret tykktarm. Rådfør deg med lege før du bruker Laxabon ved hjerte- eller nyresvikt, nedsatt bevissthet, nedsatt brekningsrefleks, tendens til å ha sure oppstøt fra magen, tykktarmskreft. Dersom Laxabon tilføres raskere enn magesekken tømmes, vil brekningsrefleksen kunne stimuleres. Dette kan føre til slimhinnerifter og blødninger (Mallory-Weiss). Effekten av andre legemidler kan nedsettes hvis de tas like før du tar Laxabon. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Les pakningsvedlegget nøye før bruk.

Gravide og Ammende

Erfaring fra bruk under graviditet er begrenset. Rådfør deg derfør med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid. Det er lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes. Rådfør deg likevel med lege før du tar dette legemidlet dersom du ammer. Bruk til barn anbefales ikke. Sikkerhet og toleranse ved bruk hos barn er foreløpig ikke dokumentert.

Innholdsdeklarasjon

1 pose inneholder: Makrogol 3350 59 g, natriumsulfat (vannfritt) 5,69 g, natriumhydrogenkarbonat 1,71 g, natriumklorid 1,44 g og kaliumklorid 0,75 g, kolloidal silika 0,006 . 

Dosering og bruksområde

Anbefalt dosering er 4 liter (4 poser) oppløsning eller som angitt av legen. Mat må unngås 3-4 timer før du starter å ta Laxabon oppløsning, og du må ikke, under noen omstendighet, innta fast føde senere enn 2 timer før inntak av Laxabon. Ca. 2,5 dl av oppløsningen drikkes hvert 10. minutt til anbefalt mengde er inntatt eller til tarminnholdet er klart. Raskt inntak av hver porsjon er å foretrekke fremfor kontinuerlig inntak av mindre mengder. Den første tarmtømmingen inntreffer ca. 1 time etter at Laxabon-inntaket har begynt. Laxabon kan tas enten om morgenen med avtalt undersøkelse tidligst 4 timer etter inntaket har startet, eller om kvelden dagen før undersøkelsen, særlig hvis du skal gjennomgå en røntgenundersøkelse. Dersom det oppstår en utspiling av magen (oppblåsthet) eller magesmerter, skal inntaket av Laxabon trappes ned (drikkes langsommere) eller avbrytes midlertidig til symptomene er borte. Løs opp posens innhold i 0,5 liter lunkent vann og rør ordentlig til alt pulveret er oppløst. Hell deretter i ytterligere 0,5 liter vann og rør slik at væsken blandes. Bruk. f. eks. et 1 liters husholdningsmål. Oppløsningen smaker bedre når den er kald. Oppløsningen må ikke tilsettes andre stoffer som f.eks. smaksstoffer, saft, juice o.l. Les pakningsvedlegget nøye før bruk.

name Laxabon pulv til mikst
Produktnr 380410
EAN