Klorhexidin liniment 1 mg/ml 125 ml

69,90 kr

Klorhexidin liniment 1 mg/ml er et reseptfritt legemiddel som brukes til sårdesinfeksjon. Les mer
Produktnr: 7214 Kategori:

Klorhexidin dreper eller hemmer tilveksten av ulike type bakterier. Linimentet er beregnet til å brukes utvortes til desinfeksjon og rensing av sår. Velegnet til skrubbsår, gnagsår, kutt eller rift og til utvortes vasking av for eksempel piercing og øredobber. Effekten kan reduseres av såpe, blod, puss og andre organiske stoffer. Under korken har plastflasken et lite hull i midten som gjør det lettere å spyle. Kan brukes til både voksne og barn. Les pakningsvedlegget før bruk her.

Hvordan bruke produktet
Dosering tilpasses etter behov. Effekten kan reduseres av såpe, blod, puss og andre organiske stoffer. Kun til utvortes bruk.

Forsiktighetsregler
Bruk ikke Klorhexidin dersom du er allergisk overfor klorheksidindiacetat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet. Skal ikke brukes i øret. Klorhexidin Fresenius Kabi kan forårsake kjemiske brannsår. Unngå å bruke større mengde oppløsning enn nødvendig.

Gravide og Ammende
Ingen kjent risiko ved graviditet og amming. Brukes med forsiktighet hos nyfødte, spesielt hos barn som er født for tidlig.

Virkestoffet er klorheksidindiacetat. Andre innholdsstoffer er natriumacetattrihydrat, eddiksyre og vann til injeksjonsvæsker.
name Klorhexidin liniment 1 mg/ml 125 ml
Produktnr 7214
Leverandør

Fresenius Kabi Norge AS

EAN

Merke