Klorhexidin liniment 0,5 mg/ ml 1000 ml

87,00 kr

Klorhexidin Fresenius Kabi er et resptfritt legemiddel som brukes til sårdesinfeksjon Les mer
Produktnr: 7192 Kategorier: ,

Klorhexidin dreper eller hemmer tilveksten av ulike typer bakterier og brukes til desinfeksjon av sår.

Forsiktighetsregler

Bruk ikke Klorhexidin Fresenius Kabi dersom du er allergisk overfor klorheksidindiacetat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet. Skal ikke brukes i øret. Klorhexidin Fresenius Kabi kan forårsake kjemiske brannsår. Unngå å bruke større mengde oppløsning enn nødvendig. Les pakningsvedlegget før bruk.

Innholdsdeklarasjon

LINIMENT, oppløsning 0,5 mg/ml og 1 mg/ml: 1000 ml inneh.: Klorheksidindiacetat 0,5 g, resp. 1 g, natriumacetat (3H2O) 21 g, eddiksyre, vann til injeksjon til 1000 ml. pH ca. 6.

Gravide og Ammende

Ingen kjent risiko ved graviditet og amming. Brukes med forsiktighet hos nyfødte, spesielt hos barn som er født for tidlig.

Dosering og bruksområde

Dosering tilpasses etter behov. Effekten kan reduseres av såpe, blod, puss og andre organiske stoffer. Kun til utvortes bruk. Les pakningsvedlegget før bruk.

name Klorhexidin liniment 0,5 mg/ ml 1000 ml
Produktnr 7192
EAN