Ibux kapsler 200 mg 20 stk

89,00 kr

Ibux® 200 mg kapsler er et reseptfritt legemiddel til korttidsbehandling av feber og smerte. For voksne og barn over 6 år. Dette produktet kan kun kjøpes av personer over 18 år. Les mer

Ibux® 200 mg kapsler inneholder virkestoffet ibuprofen som brukes til kortvarig egenbehandling ved lette til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, lette muskel- og leddsmerter og som febernedsettende ved for eksempel forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes. Ibux kapsler kan også brukes mot leddgikt hos barn og voksne, slitasjegikt, akutte betennelser i muskler og skjelett og etter operative inngrep, for eksempel tanntrekking. Ibux skal bare brukes mot disse tilstandene når det er bestemt av lege eller når lege er kontaktet. Kapslene virker raskt, og absorberes noe raskere enn tabletter. Kapslene er små, har en glatt overflate og er uten smak, noe som gjør dem lette å svelge.

Forsiktighetsregler

Ibux må ikke brukes sammen med andre smertestillende legemidler med betennelsesdempende effekt (NSAIDs), inkludert acetylsalisylsyre, uten at det er avtalt med legen. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Bruk ikke Ibux dersom du har mavesår, eller tidligere har hatt gjentatte tilfeller av mavesår eller blødning i mave/tarm, dersom du tidligere har fått mavesår eller blødning i mave/tarm ved bruk av betennelsesdempende/smertestillende midler (NSAIDs), dersom du er allergisk overfor ibuprofen eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet, dersom acetylsalisylsyre eller andre betennelsesdempende/smertestillende midler har forårsaket astma, elveblest eller nesetetthet eller dersom du har alvorlig hjertesvikt og/eller nyresvikt. Ved vannkopper skal bruk av ibuprofen unngås. Les pakningsvedlegget før bruk.

Gravide og Ammende

Ibux kan gjøre det vanskeligere å bli gravid. Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Bruk ikke Ibux dersom du er hvis du er mer enn 6 måneder gravid. Det er lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes, men rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du ammer. Ved vannkopper skal bruk av ibuprofen unngås.

Innholdsdeklarasjon

Ibuprofen 200 mg, makrogol 600, kaliumhydroksid 50% oppløsning, gelatin, sorbitol (flytende, delvis dehydrert), kochenillerød A (E124), lecitin, triglyserider av middels kjedelengde.

Dosering og bruksområde

Voksne og barn over 12 år (over 40 kg): 1-2 kapsler på 200 mg inntil 4 ganger i døgnet. Barn 6-12 år (20-40 kg): 1 kapsel på 200 mg inntil 4 ganger i døgnet. Kapslene må svelges hele med vann. Dersom barn og ungdom opptil 18 år trenger behandling lenger enn 3 dager, eller symptomene forverrer seg, skal lege kontaktes. Les pakningsvedlegget før bruk.

name Ibux kapsler 200 mg 20 stk
Produktnr 95352
EAN