Cysticina 40 tabletter

259,90 kr

Cysticina er et tradisjonelt plantebasert legemiddel som lindrer symptomer ved milde tilbakevendende urinveisinfeksjoner. Dette produktet kan kun kjøpes av personer over 18 år. Les mer

Cysticina er et tradisjonelt plantebasert legemiddel til bruk for lindring av symptomer ved milde, tilbakevendende nedre urinveisinfeksjoner, som svie ved vannlating og/eller hyppig vannlating hos kvinner over 18 år. Cysticina inneholder ekstrakter fra melbærblader, bjørkeblader og kjempegullris som ved rikelig væskeinntak vil bidra til å skylle og virke i urinveiene. Bruksområdet for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på lang brukstradisjon. Les pakningsvedlegget nøye før bruk her.

Hvordan bruke produktet
Voksne fra 18 år: To drasjerte tabletter 2–3 ganger daglig. Tablettene skal svelges hele med et glass vann eller annen væske. Virkningen av Cysticina vil bedres dersom du drikker rikelig med væske. For å oppnå tilstrekkelig skylling av urinveiene skal du drikke mye væske (1–2 liter daglig). Cysticina skal ikke brukes i mer enn 14 dager.


Advarsel
Dersom du er allergisk overfor melbærblader, bjørkeblader, kjempegullris, bjørkepollen eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6), samt dersom du er allergisk overfor planter tilhørende familien Asteraceae (Compositae). Dersom du har en tilstand hvor redusert væskeinntak er anbefalt, som hjerte- eller nyresykdom Urinveisinfeksjoner kan få alvorlige følger. Dersom du har kroniske infeksjoner i nyrene og urinveiene og hovne ben (ødem), skal du kun bruke Cysticina etter at du har vært i kontakt med lege. Rådfør deg med lege dersom feber, vannlatingsvansker, kramper eller blod i urinen oppstår ved bruk av dette legemidlet. Dette legemidlet kan gi urinen en grønnaktig-brun farge. Dette er ikke farlig. Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 4 dager.
Cysticina inneholder ekstrakter fra melbærblader, bjørkeblader og kjempegullris som ved rikelig væskeinntak vil bidra til å skylle og virke i urinveiene. Sammensetning av Cysticina • Virkestoffer er: 108–120 mg tørrekstrakt fra melbærblader (Arctostaphylos uva-ursi L. Spreng), tilsvarende 432–600 mg plante. Ekstraksjonsvæske: vann. 46,25 mg tørrekstrakt fra bjørkeblader (Betula pendula Roth og/eller Betula pubescens Ehrh.), tilsvarende 185–278 mg plante. Ekstraksjonsvæske: vann. 40 mg tørrekstrakt fra kjempegullris (Solidago giganteae Ait.), tilsvarende 160–240 mg plante. Ekstraksjonsvæske: etanol (57,9 vol %)
name Cysticina 40 tabletter
Produktnr 048953
EAN

Leverandør

Navamedic Ab