Berocca brusetabletter 30 stk

179,90 kr

Berocca brusetabletter er et reseptfritt legemiddel som brukes til behandling av mangel og ved økt behov for B-vitaminer, vitamin C og sink hos voksne og barn over 11 år. Les mer

Tomt på lager

Produktnr: 18304 Kategorier: ,

Berocca er et reseptfritt legemiddel spesielt sammensatt vitamin- og mineraltilskudd som inneholder alle B-vitaminene, vitamin C, kalsium, magnesium og sink. Berocca anvendes ved mangel og økt behov for B-vitaminer, vitamin C og sink hos voksne og barn over 11 år. Berocca inneholder de vitaminer og mineraler som er essensielle for den mentale funksjonen. Berocca er en brusetablett med appelsinsmak uten kunstige fargestoffer og konserveringsmidler.

Hvordan bruke produktet
Den anbefalte dosen av Berocca brusetabletter for voksne og barn over 11 år er 1 brusetablett daglig. Brusetabletten skal oppløses i et glass vann. Anbefalt daglig dose skal ikke overskrides. Les pakningsvedlegget nøye før bruk.

Forsiktighetsregler
Berocca brusetabletter skal ikke brukes ved kjent allergi overfor virkestoffene eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet. Berocca inneholder natrium og dette må det tas hensyn til ved samtidig kontrollert natriumdiett (saltfattig). Anbefales ikke brukt av pasienter med fenylketonuri, som følge av at legemiddelet inneholder en kilde til fenylalanin (aspartam E 951). Berocca skal ikke brukes ved for høyt innhold av kalsium i kroppen (hyperkalsemi) eller i urin (hyperkalsiuri), steindannelse i nyrer eller urinveier, forhøyede verdier av oksalsyre i urinen eller nedsatt nyrefunksjon. Rådfør deg med lege før du bruker Berocca ved kjent høyt innhold av kalsium eller magnesium i kroppen, mangel på et bestemt enzym (glukose-6-fosfatdehydrogenase) eller hemokromatose (opphopning av jern i kroppen) fordi legemiddelet inneholder askorbinsyre (vitamin C). Enkelte andre legemidler kan påvirke eller bli påvirket av behandling med Berocca brusetabletter. Rådfør deg derfor med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler. Berocca kan påvirke laboratorietester, informer derfor legen dersom det skal utføres tester. Ved inntak av Berocca brusetabletter får urinen en unormal gulfarge. Dette skyldes innholdet av vitamin B2 og er helt ufarlig. Les pakningsvedlegget nøye før bruk.

Gravide og Ammende
Graviditet: Ved anbefalt dosering er det ikke sett skadelige virkninger på fostre eller nyfødte barn. Berocca bør imidlertid kun brukes under graviditet etter anbefaling fra lege. Amming: Vitaminene og mineralene i Berocca utskilles i morsmelk, men ved anbefalte doser er det ikke sannsynlig at det vil gi bivirkninger hos barnet. Berocca brusetabletter anbefales ikke til barn under 11 år.

 

Askorbinsyre 500 mg, Tiaminmonofosforsyreesterklorid tilsvarende 15 mg tiaminhydroklorid 18,54 mg, Riboflavin i form av riboflavinnatriumfosfat 15 mg, Nikotinamid 50 mg, Pantotensyre i form av kalsiumpantotenat (25 mg) 1) 23 mg, Pyridoksinhydroklorid 10 mg, Cyanokobalamin 0,01 mg, Folsyre 0,4 mg, Biotin 0,15 mg Kalsium som kalsiumkarbonat1) 244 mg, Magnesium i form av magnesiumsubkarbonat, tungt2) 195 mg, Magnesium i form av magnesiumsulfatdihydrat2) 328 mg, Sink i form av sinksitrattrihydrat3) 32 mg. 1)Totalt kalsiuminnhold 100 mg, 2)Totalt magnesiuminnhold 100 mg, 3)Totalt sinkinnhold 10 mg. Hjelpestoffer: Aspartam (E951) 25 mg, Sukrose 6 mg, Natrium 272 mg i form av natriumhydrogenkarbonatnatriumklorid, natriumklorid, vanfritt natriumkarbonat, natriumsitrat og natriumaskorbat.
name Berocca brusetabletter 30 stk
Produktnr 18304
EAN

Leverandør

Bayer Health Care